Order of Malta

Místodržící velmistra

Dne 8. listopadu 2020 byl Úplnou statní radou do funkce místodržícího velmistra zvolen Fra‘ Marco Luzzaro.

title

Profil místodržícího

Fra’ Marco se narodil v roce 1950 v Brescii. Střední školu vystudoval na františkánskám ústavu v Brescii a následně několik let studoval medicínu na univerzitách v Padově a Parmě. Poté byl požádán, aby spravoval rodinný majetek. To jej přivedlo k obchodním aktivitám ve spotřebním průmyslu a k rozsáhlé maloobchodní distribuci, v níž se dlouhodobě angažoval.

Fra’ Marco se připojil k Maltézskému řádu v roce 1975 ve Velkopřevorství Lombardie a Benátky a v roce 2003 složil slavné sliby. Začal se účastnit mezinárodních řádových poutí do Lourd a národních poutí do Assisi a Loreta. Od roku 2010 zasvětil svůj život kompletně Maltskému řádu, přestěhoval se do Marche, aby se staral o jednu z řádových komend.

Od roku 2011 se stal Commendatore di Giustizia v Římském velkopřevorství, kde zastává funkci delegáta regionu Marche a vedoucího knihovny. Od roku 2017 je člen rady italské asociace Maltézského řádu. Fra’ Marco Luzzago je příbuzný papeže Pavla VI.

Místodržící velmistra

Podle Ústavy Maltského řádu zůstává místodržící velmistra ve funkci jeden rok se stejnými pravomocemi jako má velmistr. Místodržící velmistra musí před koncem svého mandátu znovu svolat Úplnou státní radu.

Místodržící velmistra se musí plně věnovat rozvoji řádových děl a jeho náboženský život má být příkladný pro všechny členy Řádu. S jeho úřadem je spojena nejvyšší autorita. Spolu se Svrchovanou radou vydává zákonná ustanovení, která nejsou stanovena v Ústavě, vyhlašuje vládní akty a ratifikuje mezinárodní dohody.

Rezidencí místodržícího je sídlo Maltézského řádu, Magistrální palác v Římě na Via Condotti.

Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800