Order of Malta

Velkokomtur

Velkokomtur je odpovědný za náboženské a duchovní záležitosti Řádu.

Velkokomtur pomáhá velmistrovi při plnění charismatu Řádu a při šíření a obraně víry, při dohledu nad velkopřevorstvími a podpřevorstvími a při dohledu nad členy první a druhé třídy. Velkokomtur je také odpovědný za péči o kapli v Magistrálním paláci a organizaci řádových poutní. Velkokomtur je nadřízený pro členy první a druhé třídy v „gremio religis“.

Po smrti 80. velmistra Fra’ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto se ujal funkce místodržícího ad interim a zůstane hlavou Maltézského řádu až do zvolení nového velmistra.

title

Místodržící ad interim a velkokomtur J.E. Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas

Narodil se 27. listopadu 1939 v portugalském Portu (Portugalsko), kde vystudoval průmyslovou chemii.

Po výkonu vojenské službě začal svou kariéru jako inženýr v portugalské tabákové společnosti, kde byl ředitelem výzkumu a vývoje. Stal se řádným členem CORESTA (Centrum pro spolupráci ve vědeckém výzkumu ve vztahu k tabáku) a ISO (Mezinárodní organizace pro standardizaci).

V roce 1984 se stal členem portugalské asociace Řádu maltézských rytířů. V roce 1996 se stal obedienčním rytířem a po smrti své ženy Marie da Conceição se roku 2008 stal profesorským rytířem. Slavné sliby složil roku v roce 2015.

V Řádu zastával řadu pozic, včetně pozice delegáta velmistra v Brazílii, člena rady, kancléře a viceprezidenta portugalské asociace a místopředsedy národních asociací.

Po mnoho let se osobně staral o materiální i duchovní potřeby vězňů v portugalských věznicích a účastnil se řádových poutí do Fatimy a Lourdes.

O Maltézském řádu napsal několik knih a článků.

Od května roku 2017 do dubna roku 2019 sloužil v Consiglio del Governo (poradním sboru Svrchované rady).

Během Generál kapituly byl dne 1. května 2019 zvolen Velkokomturem. Po smrti 80. velmistra Fra Giacoma Dally Torre del Tempio di Sanguinetto se ujal funkce místodržícího ad interim a tuto funkci vykonával až do zvolení místodržícího velmistra Fra Marca Luzzara.

Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800