Order of Malta

Aktuality

Velikonoční poselství Jeho Eminence a Výsosti knížete velmistra Fra‘ Giacoma Dalla Torre

12/04/2020 


Vážení spolubratři, spolusestry, zaměstnanci, dobrovolníci a příznivci Maltézského řádu po celém světě,

nikdy předtím jsem necítil tak silně touhu a potřebu být vám na blízku: je totiž pravda, že jsme od sebe velmi vzdáleni. Ale nejsme sami. Jsme spojeni v našem poslání víry ve velké rodině Maltézského řádu. Žijeme v bezprecedentní situaci, která nás trápí a děsí, která nás izoluje, ale zároveň nás spojuje v našem úsilí čelit velké výzvě této pandemie.

Svatý týden a Boží hod velikonoční představují naději a vzkříšení. Po sdílení Kristova utrpení buďme ujištěni, že Jeho vzkříšení nám dá sílu pokračovat v tomto boji a hledět do budoucnosti s obnovenou nadějí.

Hnali jsme vpřed závratnou rychlostí, cítili jsme se mocní a všehoschopní„, řekl Svatý Otec před několika dny na opuštěném náměstí svatého Petra, „bez ohledů jsme v tom pokračovali myslíce, že zůstaneme zdraví ve světě, který byl nemocný“. Výzva, adresovaná papežem Františkem „nové formě pohostinnosti, bratrství a solidarity“, nás povzbuzuje v naší misi, která je 900 let podstatou Maltézského řádu: „Tuitio fidei et Obsequium pauperum“.

Z tohoto důvodu bych rád obnovil své poselství vděčnosti a obdivu našim převorstvím, asociacím, pomocným sborům a mnoha dobrovolníkům, kteří v tisících iniciativách solidarity již několik týdnů přispívají k podpoře lidí, kteří trpí nejvíce. Každá malá pomoc, každý úsměv, každá modlitba je jako gesto Veroniky, která, když viděla Ježíšovo utrpení při nesení kříže, očistila jeho obličej rouškou. Podobně tak naši lékaři a zdravotní sestry pracující v nemocnicích, naši dobrovolníci, kteří pomáhají starým nebo nemocným nuceným být doma v karanténě, kteří pomáhají bezdomovcům na ulicích, kteří obstarávají léky nebo jídlo, podávají svou neutuchající věrností svědectví o křesťanském poselství Maltézského řádu.

Rád bych také vyjádřil upřímné poděkování Mons. Jeanu Laffittovi, prelátu Maltézského řádu, za velikonoční poselství a za historický akt zasvěcení Řádu Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Vyzývám všechny, aby se podívali na videozáznam tohoto poselství. (Ke shlédnutí zde).

Je mi velmi líto, že po pouti do Lurd jsme byli nuceni odložit také mezinárodní pouť do Svaté země, naplánovanou na listopad. Ujišťuji vás, že návštěva míst, které uzřely zrod našeho Řádu, je pouze odložena.

Více než kdy v minulosti bych vás chtěl vyzvat, abyste se modlili za naše Pány nemocné a za všechny, kteří se zavázali zmírnit jejich utrpení a obtíže.

Přeji vám všem požehnané Velikonoce a ujišťuji vás, že na vás neustále pamatuji ve svých modlitbách.

Fra’ Giacomo Dalla Torre

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800