Order of Malta

Aktuality

Velké Magisterium oznamuje skon Jeho Eminence a Výsosti knížete a velmistra, který zesnul v Římě dne 29. dubna 2020.

29/04/2020 


Velké Magisterium s hlubokým zármutkem oznamuje úmrtí Jeho Eminence a Výsosti knížete a 80. velmistra Fra‘ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ke kterému došlo v Římě pár minut po půlnoci 29. dubna, následkem nevyléčitelné nemoci, která mu byla diagnostikována před několika měsíci. Podle článku 17 Ústavy Suverénního řádu maltézských rytířů převzal funkci dočasného místodržícího (Lieutenant ad interim) velkokomtur Fra‘ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas, který Řád povede až do zvolení nového velmistra.

Fra‘ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto se narodil v Římě 9. prosince 1944. Vystudoval literaturu a filozofii na Univerzita La Sapienza v Římě se specializací na křesťanskou archeologii a dějiny umění. Zastával akademické funkce na Papežské univerzitě Urbaniana, vyučoval klasickou řečtinu a také působil jako hlavní knihovník a archivář významných sbírek univerzity. Publikoval řadu akademických článků a prací o aspektech středověkých dějin umění.

Fra‘ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto byl přijat do Suverénního řádu maltézských rytířů v roce 1985 jako čestný a devoční rytíř a v roce 1993 složil slavné sliby. Od roku 1994 do roku 1999 byl velkopřevorem Lombardie a Benátek a v letech 1999 až 2004 byl členem Svrchované rady. Na Generální kapitule roku 2004 byl zvolen velkokomturem Řádu a po smrti 78. velmistra, Fra‘ Andrewa Bertieho, se stal dočasným místodržitelem. Od roku 2008 do roku 2017 zastával Fra‘ Giacomo Dalla Torre funkci velkopřevora v Římě. Úplnou státní radou byl dne 29. dubna 2017 zvolen místodržícím velmistra. Dne 2. května 2018 byl pak zvolen 80. velmistrem Suverénního řádu maltézských rytířů.

Muž velkého ducha a lidské vroucnosti, Fra‘ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, vždy osobně pomáhal znevýhodněným. Rozdával jídlo bezdomovcům na železničních stanicích Termini a Tiburtina v Římě. Zúčastnil se mnoha mezinárodních poutních Maltézského řádu do Lurd a národních poutí do Loreta a Assisi. S velkou radostí se účastnil také mezinárodních letních táborů Řádu pro mladé lidi se zdravotním postižením, kde byl vroucně přivítán mladými dobrovolníky a hosty.

Jako velmistr Fra‘ Giacomo Dalla Torre uskutečnil řadu oficiálních a státních cest. Jen loni v lednu uskutečnil státní návštěvu v Beninu a v červenci minulého roku v Kamerunu. Nedávno cestoval do Německa, Slovinska a Bulharska na setkání s příslušnými orgány. Během těchto cest vždy navštěvoval řádová sociální zařízení, aby osobně pozdravil personál i pacienty.

Výrazná lidskost a hluboká oddanost dobročinným dílům vždy inspirovala 80. velmistra Suverénního maltézského řádu, který bude pro své lidské kvality i své srdečné a laskavé chování vždy vzpomínán všemi, kdo ho znali.

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800