Order of Malta

Aktuality

Velké magistérium oznamuje úmrtí J.E. místodržícího velmistra Fra‘ Marca Luzzaga

07/06/2022 


Velké Magisterium s hlubokým zármutkem oznamuje, že se do Otcova domu vrátila Jeho Excelence místodržící velmistra Fra‘ Marco Luzzago, který dnes zemřel ve Villa Ciccolini (Sforzacosta, provincie Macerata, Itálie) po náhlé nemoci. Podle článku 17 Ústavy Suverénního Maltézského řádu se velkokomtur Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas ujal funkce místodržícího ad interim a v čele Řádu zůstane až do zvolení nové hlavy Řádu.

Fra‘ Marco Luzzago byl zvolen hlavou Suverénního řádu Maltézský rytířů 8. listopadu 2020.

Fra’ Marco se narodil v roce 1950 v Brescii. Střední školu vystudoval na františkánském ústavu v Brescii a následně několik let studoval medicínu na univerzitách v Padově a Parmě. Poté byl požádán, aby spravoval rodinný majetek. To jej přivedlo k obchodním aktivitám ve spotřebním průmyslu a k rozsáhlé maloobchodní distribuci, v níž se dlouhodobě angažoval.
Fra’ Marco se připojil k Maltézskému řádu v roce 1975 ve Velkopřevorství Lombardie a Benátky a v roce 2003 složil slavné sliby. Začal se účastnit mezinárodních řádových poutí do Lurd a národních poutí do Assisi a Loreta. Od roku 2010 zasvětil svůj život kompletně Maltskému řádu, přestěhoval se do Marche, aby se staral o jednu z řádových komend.

Od roku 2011 se stal Commendatore di Giustizia v Římském velkopřevorství, kde zastával funkci delegáta regionu Marche a vedoucího knihovny. Od roku 2017 byl člen rady italské asociace Maltézského řádu. Fra’ Marco Luzzago byl také příbuzný papeže Pavla VI.

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800