Order of Malta

Místodržící velmistra

Dne 13. června 2022 byl papežem Františkem jmenován místodržícím velmistra Suverénního maltézského řádu Fra’ John T. Dunlap.

title

Profil místodržícího

Fra’ John T. Dunlap se narodil v roce 1957 v Ottawě v Kanadě. Po studiích na univerzitě v Nice absolvoval Ottawskou univerzitu, poté získal titul doktora práv na univerzitě v Západním Ontariu. Univerzita Johna Cabota v Římě mu udělila čestný doktorát v oboru veřejných služeb.

Fra’ John Dunlap je advokátem přijatým do advokátní komory státu New York a advokátem a právníkem advokátní komory provincie Ontario. V roce 1986 nastoupil do advokátní kanceláře Dunnington, Bartholow & Miller v New Yorku a v roce 1993 se stal jejím partnerem. Specializoval se na právo obchodních společností a imigrační právo. Jako mezinárodně uznávaný právník je od roku 1997 právním poradcem Stálé pozorovatelské mise Svatého stolce při OSN.

V roce 1996 byl přijat do Maltézského řádu a v roce 2004 složil dočasné sliby jako justiční rytíř. V roce 2006 byl zvolen prvním regentem (řeholním představeným) podpřevorství Panny Marie Lurdské se sídlem v New Yorku. Dne 7. června 2008 složil slavnostní sliby jako první americký člen.

V roce 2009 byl Dunlap zvolen na pětileté období členem Svrchované rady. V letech 2014 a 2019 byl Generální kapitulou – voleným orgánem řádu – znovu zvolen na další pětileté období.

Více než deset let sloužil Maltézskému řádu jako předseda Výboru pro ochranu jmen a znaků a zástupce v Alianci řádů svatého Jana.

Fra‘ John Dunlap se seznámil s Maltézským řádem a začal se rozhodovat pro řeholní povolání, když v polovině 80. let pracoval jako dobrovolník s pacienty nakaženými nemocí AIDS ve zdravotním centru kardinála Cookea v Harlemu. V téže nemocnici působil jako dobrovolník každý týden po celých 30 let.

Místodržící velmistra

Podle Ústavy Maltského řádu zůstává místodržící velmistra ve funkci jeden rok se stejnými pravomocemi jako má velmistr. Místodržící velmistra musí před koncem svého mandátu znovu svolat Úplnou státní radu.

Místodržící velmistra se musí plně věnovat rozvoji řádových děl a jeho náboženský život má být příkladný pro všechny členy Řádu. S jeho úřadem je spojena nejvyšší autorita. Spolu se Svrchovanou radou vydává zákonná ustanovení, která nejsou stanovena v Ústavě, vyhlašuje vládní akty a ratifikuje mezinárodní dohody.

Rezidencí místodržícího je sídlo Maltézského řádu, Magistrální palác v Římě na Via Condotti.

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800