Order of Malta

Kníže-Velmistr Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Řádový představený a suverén Maltézského řádu

Velmistr je doživotně volen z řad profesních rytířů Úplnou státní radou.

Podle Ústavy, jako řádový představený a suverén Řádu maltézských rytířů, se musí plně věnovat rozvoji řádového díla a dávat svým životem podle křesťanských zásad příklad všem členům Řádu.

Je mu svěřena nejvyšší autorita. Spolu se Svrchovanou radou velmistr vydává legislativní opatření (která nejsou obsažena v Ústavě), vyhlašuje vládní akty, řídí majetek společného pokladu, ratifikuje a uzavírá mezinárodní smlouvy a také svolává Generální kapitulu.

Státy, s nimiž má Řád diplomatické vztahy, přiznávají velmistrovi výsady, imunitu a vyznamenání vyhrazené pro hlavy států. Velmistru náleží tituly Eminence a Výsost a svatá církev římská mu přiznává důstojenství kardinála.

Velmistr sídlí v Magistrálním paláci (sídlo řádové vlády) v Římě.

Po úmrtí Jeho Eminence a Výsosti knížete a 80. velmistra Fra‘ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto dne 29. dubna 2020 je místo velmistra neobsazené a v souladu s Ústavou se funkce místodržícího ad interim ujal velkokomtur.

Dne 8.11.2020 byl Úplnou statní radou do funkce místodržícího velmistra zvolen Fra‘ Marco Luzzaro.

title

Jeho Eminence a Výsost kníže velmistr Fra‘ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Fra’ Giacomo se narodil roku 1944 v Římě. Vystudoval humanitní vědy na univerzitě v Římě se specializací na křesťanskou archeologii a dějiny umění. Poté působil na Papežské univerzitě Urbanianě, kde vyučoval klasickou řečtinu.Byl také hlavním knihovníkem a archivářem pro důležité sbírky tohoto institutu a vydal řadu esejů a článků o aspektech středověkých dějin umění.

Členem Řádu se stal v roce 1985 a Slavné sliby složil roku 1993. Od roku 1994 do roku 1999 byl velkopřevorem v Lombardii a Benátkách a v letech 1999 až 2004 byl členem Svrchované rady.

Na Generální kapitule roku 2004 byl zvolen velkokomturem Řádu a po smrti 78. velmistra, Fra‘ Andrewa Bertieho, se stal dočasným místodržitelem. Od roku 2008 do roku 2017 zastával Fra’ Giacomo Dalla Torre funkci velkopřevora v Římě. Úplnou státní radou byl dne 29. dubna 2017 zvolen místodržícím velmistra. Dne 2. května 2018 byl pak zvolen 80. velmistrem Suverénního řádu maltézských rytířů.

Fra’ Giacomo Dalla Torre zesnul dne 29. dubna 2020 v Římě, následkem nevyléčitelné nemoci.

 

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800