Order of Malta

Aktuality

Charitativní koncert v kostele Svatého Mikuláše

28/09/2019 České velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů pořádá pod záštitou J.Em. Dominika kardinála Duky OP, arcibiskupa pražského a za podpory České maltézské mládeže charitativní koncert v kostele Svatého Mikuláše na Malé Straně, který proběhne v sobotu 12. října 2019 od 20:00.

Celý výtěžek shromážděný během tohoto koncertu bude použit na pokrytí části nákladů spojených s poutí do Říma u příležitosti oslav třiceti let od svatořečení Anežky České.

Vstup na koncert je volný. U vchodu do kostela bude možné přispět libovolnou částkou na charitativní sbírku, případně je možné poukázat svůj dar na účet Nadačního fondu Lurdy: 107-3189170217/0100, vedený u Komerční banky.

Stáhnout program

Stáhnout plakát

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800