Order of Malta

Představitelé Českého velkopřevorství

Představitelé Českého velkopřevorství

J.E. Fra´ Pierre de Bizemont – Velkopřevor

Fra´ Julian Chadwick – kancléř

Fra´ Francis Vassallo – receptor

Doc. Alexander Wilkie – pro-špitálník

Mons. Adolf Pintíř  – hlavní kaplan

 

RNDr. Bedřich Pola – Communications Officer a President Maltézské pomoci, o.p.s.

Pavel Maruška – Provozní ředitel

Členové kapituly

J.E. Fra´ Pierre de Bizemont
J.E. Fra´ Mathieu Dupont (člen Svrchované rady Řádu)
Fra´ Karel Paar (emeritní velkopřevor)
Fra´ Julian Chadwick
Fra´ Francis Vassallo
Fra´ Francois Pourcelet
Fra´ B. Allard de Villermont
Fra´ P. de Bounam Ryckholt
Fra´ G. Etienne de Lustrac
Fra´ Jean-Michel Furlan
Fra´ Guy-Michel Lamy
PhDr. Ursula Czernin
Prof. Pavel Jansa
Dr. Thomas Hrubý
RNDr. Bedřich Pola
Mons. Adolf Pintíř (z pozice hlavního kaplana)
Doc. Alexander Wilkie (z pozice pro-špitálníka)

 

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800