Order of Malta

1100

Preceptoři, mistři, generální převorové, velkopřevorové, jejich náměstkové a prokurátoři v Čechách a v přivtělených zemích

Hodnost nejvyššího představitele Řádu v Českém velkopřevorství

Hodnost nejvyššího představitele Řádu v českých zemích se v průběhu času měnila. Původně byli tito představitelé Řádu označováni jako preceptoři, později jako mistři a generální převorové. Počínaje Vilémem Zdeňkem hrabětem Wratislavem z Mitrowicz (nejvyšší představitel řádu v českých zemích v letech 1626–1637) se nejvyšší představitelé Řádu v Čechách nazývají velkopřevory. Roku 1881 povýšil císař František Josef I. českého velkopřevora na knížete, a vznikl tak unikátní titul kníže-velkopřevor, od roku 1905 s právem na oslovení „Jeho Jasnost“. V případě, že není velkopřevorský úřad obsazen či jej zvolený velkopřevor z nějakého důvodu nemůže vykonávat, stojí v čele velkopřevorství jeho náměstek, regent nebo prokurátor.

velkopřevor Rudolf Colloredo-Wallsee

velkopřevor
Rudolf hrabě Colloredo-Wallsee
(1637–1657)

1 Bernard 1182 – asi 1186/1189
2 Martin asi 1186/1189 – 1194
3 Meinhard (Menhart) 1194 – 1234

Historie Českého velkopřevorství

Řád johanitů byl uveden do Čech knížetem Vladislavem II., který se v rámci vojska německého krále Konráda II. zúčastnil II. křížové výpravy, přičemž se seznámil s činností řádu. Někdy v letech 1156 – 1159 se johanitům dostalo území jižně od biskupského dvora na předmostí tehdejšího Juditina mostu.

Přečíst celou historii Českého velkopřevorství

1200

4 Hugo 1234 – 1238
5 Mladota 1238 – 1245
6 Petr ze Strážnice 1245 – 1252/1258
7 Klement (Clemens) 1252 – 1255
8 Heinrich (Jindřich) z Fürstenbegu 1255 – 1272
9 Heinrich (Jindřich) z Bocksbergu (von Boxberg) 1273 – 1278
10 Hermann (Heřman) z Brunshornu (von Braunshorn) 1278 – 1283
11 Hermann (Heřman) z Hohenlohe (rezignoval pro nemoc) 1284 – 1287
12 Berengar (Perenger) von Laufen (Lauffen, z Loufu) 1287 – 1289
13 Gottfried (Bojumír) z Klingenfelsu (rezignoval) 1290 – 1292
14 Hermann (Heřman) z Hohenlohe (podruhé) 1293 – 1298
15 Heinrich (Jindřich) von Kindhausen (z Kindhuže) 1298 – 1301

1300

16 Hephrik z Rüdigheimu 1301 – 1313
17 Berthold (Pertolt) hrabě z Hennebergu zu Schleusingen 1313 – 1325/1330 (titul českého převora používal až do své smrti)
18 Michael z Týnce (první generální převor) 1325 – 1337
19 Havel (Gallus) z Lembergu (von Löwenberg), zv. též Hašek z Wartenbergu 1337 – 1366
20 Jan (Ješek) ze Zvířetic a Wartenbergu 1367 – 1371/72
21 Semovít (Ziemovit, Šimon), vévoda Těšínský (von Sachsen-Teschen) 1373 – 1390
22 Markolt (Marchold) z Vrutice (zavražděn) 1391 – 1397
23 Heřman (Hereš) ze Zvířetic a Wartenbergu 1397 – 1401

1400

24 Jindřich z Hradce 1401 – 1421
25 Ruprecht (Rupert), vévoda Slezský, kníže Břežsko-Lehnický (von Schlesien-Heinau-Lüben-Ohlau) 1422 – 1432
26 Václav z Michalovic 1432 – 1451
27 Jošt (Jodocus) z Rožmberka (von Rosenberg) 1451 – 1467
28 Jan ze Švamberka (von Schwanberg) 1467 – 1510

1500

29 Jan z Rožmberka (von Rosenberg) 1510 – 1532
Mimo pořadí Sigismund Kältsch von Rimberg, místodržitel 1532 – 1534
30 Jan starší z Wartembergu 1534 – 1542
31 Zbyněk Berka z Dubé a z Lipé 1543 – 1555
32 Václav Zajíc z Hasenburgu (Haas von Haasenburg) 1555 – 1578
33 Kryštof starší z Wartenbergu 1578 – 1590
34 Matouš Děpolt Popel z Lobkowicz 1591 – 1619

1600

35 Heinrich (Jindřich) svobodný pán von Logau zu Olbersdorf, Gissmanstorff und Zaupiz 1620 – 1625
36 Rudolf Balthasar svobodný pán von Paar zu Hardtberg und Krottenstein 1626
37 Vilém Zdeněk hrabě Wratislav z Mitrowicz (první velkopřevor) 1626 – 1637
38 Rudolf hrabě Colloredo-Wallsee (Colloredo zu Wallsee) 1637 – 1657
39 Vilém Leopold hrabě von Rheinstein, svobodný pán von Tattenbach 1658 – 1661
40 Adam Vilém hrabě Wratislav z Mitrowicz 1661 – 1666
41 František Šebestián hrabě Wratislav z Mitrowicz 1667 – 1675
42 Ferdinand Ludvík hrabě Liebsteinský z Kolowrat 1676 – 1701

1700

43 František Zikmund hrabě von Thun und Hohenstein 1701 – 1702
44 Wolfgang Sebastian hrabě von Poetting (Pötting) und Persing 1702 – 1709
45 Jan Václav hrabě Wratislav z Mitrowicz 1711 – 1712
46 Ferdinand Leopold Hannibal svobodný pán Dubský z Třebomyslic 1714 – 1721
47 Karel Leopold hrabě z Herbersteinu 1721 – 1726
48 Gundaker (Gundakar) Poppo hrabě z Dietrichsteinu 1726 – 1737
49 František Antonín Josef hrabě von Königsegg zu Rothenfels 1738 – 1744
50 Václav Jáchym hrabě Čejka z Olbramovic 1744 – 1754
51 Emanuel Václav Kajetán hrabě Krakowský z Kolowrat 1754 – 1769
52 Michael Ferdinand Josef hrabě von Althann zu Goldburg und Murstetten 1769/1771 – 1789
53 Josef Maria hrabě z Colloreda-Mels-Wallsee (von und zu Colloredo und Wallsee) 1789/1791 – 1818

1800

54 Vincenc Maria Josef hrabě Liebsteinský z Kolowrat 1819 – 1824
55 Karel Vincenc Jeroným hrabě z Neippergu 1826 – 1835
56 Karel Boromejský Josef hrabě z Morzinu 1835 – 1846
57 František de Paula hrabě z Khevenhüller-Metsch 1847 – 1867
58 František Xaver hrabě Krakowský z Kolowrat 1867 – 1874
59 Othenio hrabě Lichnowský-Werdenberg (první kníže-velkopřevor) 1874 – 1887
60 Quidobald Josef Antonín hrabě von Thun und Hohenstein 1887 – 1904

1900

61 Heinrich (Jindřich) z Liechtensteinu (von und zu Liechtenstein) 1904 – 1914
62 Jan Rudolf hrabě Hardegg auf Glatz und im Machlande 1914 – 1927
63 Karl von Ludwigstorff, svobodný pán von Goldlamb (v Rakousku velkopřevorem do roku 1955) 1927 – 1938
64 Karel kardinál Kašpar, arcibiskup pražský a primas český 1938 – 1941
Mimo pořadí Karel kníže ze Schwarzenbergu, regent 1941 – 1981
65 Karel Eduard hrabě Paar (se sídlem ve Vídni) 1981 – 1988
66 Cyril kníže Toumanoff (se sídlem v Římě) 1988 – 1996
Mimo pořadí Jaromír svobodný pán Hrubý z Gelenj, zástupce velkopřevora s pravomocemi prokurátora 1990 – 1991
Mimo pořadí MUDr. František princ z Lobkowicz, zástupce velkopřevora (rezignoval) 1991 – 1994
Mimo pořadí Karel Eduard hrabě Paar, dočasný zástupce velkopřevora 1995 – 1996
67 Jindřich hrabě Schlik z Bassana a Weisskirchenu 1996 – 2002
Mimo pořadí Bedřich hrabě Strachwitz, prokurátor 1996 – 2004

2000

68 Norbert hrabě Kinský z Wchynic a Tetowa 2002 – 2004
69 Karel Eduard hrabě Paar (podruhé) 2004 – 2011
Mimo pořadí Norbert hrabě Salburg-Falkenstein, prokurátor 2011 – 2013
Mimo pořadí Johannes princ z Lobkowicz, prokurátor 2013 – 2022
70 Pierre de Bizemont 2022 – doposud
RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800