Order of Malta

Kníže-Velmistr Řádu Maltézských rytířů

Řádový představený a suverén Maltézského řádu

Velmistr je doživotně volen z řad profesních rytířů Úplnou státní radou.

Podle Ústavy, jako řádový představený a suverén Řádu maltézských rytířů, se musí plně věnovat rozvoji řádového díla a dávat svým životem podle křesťanských zásad příklad všem členům Řádu.

Je mu svěřena nejvyšší autorita. Spolu se Svrchovanou radou velmistr vydává legislativní opatření (která nejsou obsažena v Ústavě), vyhlašuje vládní akty, řídí majetek společného pokladu, ratifikuje a uzavírá mezinárodní smlouvy a také svolává Generální kapitulu.

Státy, s nimiž má Řád diplomatické vztahy, přiznávají velmistrovi výsady, imunitu a vyznamenání vyhrazené pro hlavy států. Velmistru náleží tituly Eminence a Výsost a svatá církev římská mu přiznává důstojenství kardinála.

Velmistr sídlí v Magistrálním paláci (sídlo řádové vlády) v Římě.

title

Jeho Eminence a Výsost kníže velmistr Fra’ John T. Dunlap

Fra’ John T. Dunlap se narodil v roce 1957 v Ottawě v Kanadě. Po studiích na univerzitě v Nice absolvoval Ottawskou univerzitu, poté získal titul doktora práv na univerzitě v Západním Ontariu. Univerzita Johna Cabota v Římě mu udělila čestný doktorát v oboru veřejných služeb.

Fra’ John Dunlap je advokátem přijatým do advokátní komory státu New York a advokátem a právníkem advokátní komory provincie Ontario. V roce 1986 nastoupil do advokátní kanceláře Dunnington, Bartholow & Miller v New Yorku a v roce 1993 se stal jejím partnerem. Specializoval se na právo obchodních společností a imigrační právo. Jako mezinárodně uznávaný právník je od roku 1997 právním poradcem Stálé pozorovatelské mise Svatého stolce při OSN.

Fra‘ John Dunlap přišel do styku s Maltézským řádem a poznal své řeholní povolání v polovině 80. let 20. století během dobrovolnické práce s pacienty trpícími AIDS a dalšími nemocemi v Cardinal Cooke Medical Center v Harlemu (New York). V této nemocnici pracoval jako dobrovolník každý týden po celých 30 let.

V roce 1996 byl přijat do Maltézského řádu a v roce 2004 složil dočasné sliby jako justiční rytíř. V roce 2006 byl zvolen prvním regentem (řeholním představeným) podpřevorství Panny Marie Lurdské se sídlem v New Yorku. Dne 7. června 2008 složil slavné sliby a stal se profesním rytířem jako první americký člen Řádu. Více než deset let sloužil Maltézskému řádu jako předseda Výboru pro ochranu jmen a znaků a zástupce v Alianci řádů svatého Jana.

V roce 2009 byl Dunlap zvolen na pětileté období členem Svrchované rady. V letech 2014 a 2019 byl Generální kapitulou – voleným orgánem řádu – znovu zvolen na další pětileté období. Maltézský řád po smrti Fra‘ Marca Luzzaga vedl od června 2022 jako místodržící velmistra.

 

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800