Order of Malta

Aktuality

Mons. Zdenek Wasserbauer k současné situaci

24/09/2020 


Příspěvek byl převzat z oficiální webové stránky Arcibiskupství pražského.

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., generální vikář a pomocný biskup, píše spolubratřím v kněžské a jáhenské službě o současné epidemiologické situaci.

Vážení a milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

někteří z Vás se na mne obrátili s dotazem, zda také v naší arcidiecézi nedá otec arcibiskup nějaký dispenz od účasti na nedělních bohoslužbách, jak učinili někteří naši biskupové v uplynulých dnech. Mluvil jsem o tom s panem kardinálem, který je toho názoru, že není třeba žádný dispenz v této situaci dávat. Pokud někdo ve svém svědomí vyhodnotí, že vzhledem k věku, zdravotnímu stavu či jiným vážným důvodům se nemůže nebo by se neměl účastnit společného slavení nedělní bohoslužby s ostatními bratry a sestrami, jistě může slavit bohoslužbu jiným způsobem, např. sledováním nějakého přenosu.

Prosím, připomeňte ale vhodným způsobem Vašim farníkům, že účast na nedělní bohoslužbě je vážnou skutečností a neměli bychom se tedy sami snadno dispenzovat bez oprávněného důvodu. Není dobré poddávat se přehnanému strachu a obavám z nákazy, izolovat se od ostatních, odříznout se od velkých duchovních dober, atd. A je třeba tyto skutečnosti dobře a moudře zvažovat.

Také Vás, milí spolubratři, prosím jménem pana kardinála, abyste při bohoslužbách vybízeli věřící, aby v současné situaci přijímali „na ruku“. Z hygienických důvodů je to nutné a žádoucí.

V současné nelehké situaci je třeba zejména používat zdravý selský rozum, abychom nezanedbali nic potřebného, ale zároveň nepřeháněli. Každá farnost či společenství věřících má svá specifika, ze kterých je třeba vycházet při moudrém zvažování konkrétních opatření. Spoléhám se na Vaši pastýřskou lásku a moudrost, která citlivě vnímá a vede sobě svěřené stádce a vyprošuje si dar rozlišování.

Je třeba sledovat vládní nařízení, dodržovat hygienické zásady a používat vhodné prostředky. Ale zejména je třeba se modlit, vzývat Boží pomoc a odevzdávat se mocné přímluvě Panny Marie a našich zemských patronů.

Děkuji Vám za Vaši obětavou službu v nelehké době a vyprošuji Vám každý den Boží požehnání!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

generální vikář a pomocný biskup

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800