Order of Malta

Aktuality

Na Setkání na Svatém Kopečku přišlo na 70 zaměstnanců, dobrovolníků, podporovatelů a příznivců Maltézské pomoci. Zúčastnil se ho i velkopřevor Českého maltézského řádu Fra´ Pierre de Bizemont

12/06/2023 


Každoroční Setkání na Svatém Kopečku přivedlo v průběhu odpoledne a večera 6. června dohromady skoro sedmdesát lidí, kteří patří mezi zaměstnance Maltézské pomoci, jsou jejími dobrovolníky, osobními asistenty či příznivci a podporovateli.

Dvě desítky poutníků se sešli před třetí hodinou odpolední v Olomouci, přesunuli se do Tovéře a odtud vyrazili na pouť na Svatý Kopeček. Po příchodu na Svatý Kopeček byla ve 17 hodin zahájena slavnostní mše svatá, kterou celebroval dlouholetý dobrovolník otec Vojtěch. Bohoslužba byla sloužena za zaměstnance, klienty, dobrovolníky a příznivce Maltézské pomoci. Na konci mše zazněla společně modlitba pomocných maltézských organizací, při které se přimlouvá za ochranu a podporu těch, kdo se nezištně angažují v charitativní práci a za ty, kteří potřebují pomoci.

Po skončení mše svaté následovalo příjemné posezení a občerstvení v ambitech premonstrátského kláštera. Pro účastníky, kteří kromě Olomouce, přišli i z center z Přerova, Prostějova, Šumperku i Otrokovic, bylo nachystáno pohoštění v Bernardově sále, kde si mohli opéci špekáčky, či se pohostit různými slanými či sladkými domácími dobrotami.

Z Francie přiletěl i velkopřevor Českého velkopřevorství řádu maltézských rytířů Fra Pierre de Bizemont. Velkopřevor se dopoledne sešel se zaměstnanci Maltézské pomoci Olomouc a večer se zúčastnil společné bohoslužby a společného posezení. Vyzdvihl potřebnost dobrovolnické činnosti a poděkoval dobrovolníkům za jejich ochotu pomáhat druhým. Jeho přáním je zachovat v rámci Maltézské pomoci poskytování kvalitních sociálních služeb a mít spoustu ochotných lidí pomáhajících druhým.

Poutě na Svatý Kopeček jsou nejen příležitostí pro duchovní obrodu a setkání s Bohem, ale také pro utužování vztahů mezi lidmi, kteří se angažují v Maltézské pomoci. Společné prožití poutě, účast na mši svaté a následné pohoštění vytvářejí pocit sounáležitosti.

Pravidelné poutě na Svatý Kopeček jsou jedním z mnoha způsobů, jak vyjádřit poděkování za společné úsilí v humanitárních aktivitách, které Maltézská pomoc realizuje přes 900 let.

Autor: Karel Čapka, Maltézská pomoc

Převzato z https://maltezskapomoc.cz/

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800