Order of Malta

Ostatní

 • 14/06/2022

  Fra’ John T. Dunlap jmenován novým místodržícím velmistra

  Fra’ John T. Dunlap, člen Svrchované rady, byl dnes (13. června 2022) ráno papežem Františkem jmenován místodržícím velmistra Suverénního maltézského řádu. Fra’ John T. Dunlap nahradil Fra’ Marca Luzzaga, který zemřel 7. června. Papež František ve svém jmenovacím dekretu uvádí, že náhlý odchod místodržícího velmistra Fra’ Marca Luzzaga několik měsíců před slavením mimořádné Generální kapituly […]

  Zobrazit vše
 • 07/06/2022

  Velké magistérium oznamuje úmrtí J.E. místodržícího velmistra Fra‘ Marca Luzzaga

  Velké Magisterium s hlubokým zármutkem oznamuje, že se do Otcova domu vrátila Jeho Excelence místodržící velmistra Fra‘ Marco Luzzago, který dnes zemřel ve Villa Ciccolini (Sforzacosta, provincie Macerata, Itálie) po náhlé nemoci. Podle článku 17 Ústavy Suverénního Maltézského řádu se velkokomtur Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas ujal funkce místodržícího ad interim a […]

  Zobrazit vše
 • 12/11/2021

  Velké magistérium oznamuje úmrtí 79. velmistra Fra‘ Matthew Festinga

  Velké magistérium s hlubokou lítostí oznamuje úmrtí Fra‘ Matthew Festinga, 79. velmistra Suverénního maltézského řádu, který dnes zemřel na Maltě ve věku 71 let. Velmistrem byl zvolen v březnu 2008 a tuto funkci zastával do ledna 2017. Fra‘ Matthew Festing byl na Maltě, kde se 4. listopadu zúčastnil složení slavných slibů Fra‘ Francise Vassalla v […]

  Zobrazit vše
 • 21/04/2021

  Nový špitálník ČVP

  Dne 20. dubna 2021 byl do funkce špitálníka Českého velkopřevorství Suverénního Řádu maltézských rytířů ustanoven Alexander Wilkie. Špitálník je odpovědný za koordinaci charitativních děl Řádu v České republice. Doc. Alexander Wilkie je dlouholetým členem Českého velkopřevorství a profesně rovněž působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ve funkci špitálníka ČVP nahradil PhDr. Ursulu hraběnku Czerninovou, které […]

  Zobrazit vše
 • 08/11/2020

  Fra’ Marco Luzzago zvolen místodržícím velmistra Maltézského řádu

  Úplná státní rada dnes (8.11.2020) valnou většinou svých hlasů zvolila Fra’ Marca Luzzaga místodržícím velmistra Maltézského řádu. Volba se konala ve dnech 7. a 8. listopadu v Magistrální vile v Římě, jednom ze dvou institucionálních sídel Řádu. Během celé volby byla dodržována přísná hygienická opatření pro snížení rizika nákazy koronavirem. Úplné státní rady se zúčastnilo […]

  Zobrazit vše
 • 24/09/2020

  Mons. Zdenek Wasserbauer k současné situaci

  Příspěvek byl převzat z oficiální webové stránky Arcibiskupství pražského. Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., generální vikář a pomocný biskup, píše spolubratřím v kněžské a jáhenské službě o současné epidemiologické situaci. Vážení a milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, někteří z Vás se na mne obrátili s dotazem, zda také v naší arcidiecézi nedá […]

  Zobrazit vše
 • 29/04/2020

  Velké Magisterium oznamuje skon Jeho Eminence a Výsosti knížete a velmistra, který zesnul v Římě dne 29. dubna 2020.

  Velké Magisterium s hlubokým zármutkem oznamuje úmrtí Jeho Eminence a Výsosti knížete a 80. velmistra Fra‘ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ke kterému došlo v Římě pár minut po půlnoci 29. dubna, následkem nevyléčitelné nemoci, která mu byla diagnostikována před několika měsíci. Podle článku 17 Ústavy Suverénního řádu maltézských rytířů převzal funkci dočasného […]

  Zobrazit vše
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800