Order of Malta

Péče o půdu a lesy

Darovací listina

Péče o nemovité majetky pod správou Českého velkopřevorství

Pod správu Řádu spadalo od středověku rozsáhlé území v Čechách i na Moravě. Řád Maltézských rytířů historicky vlastnil na území České republiky komendy, v podstatě řádové velkostatky, na kterých hospodařili řádoví rytíři. Kromě komend se Maltézský řád staral také o další vesnice, ve kterých budoval hospodářské zázemí. Tím byla založena naše tradice vztahu k půdě a lesům, především k tomu, jak s nimi dobře nakládat dlouhodobě udržitelným způsobem.

V současné době se staráme o 600 hektarů lesů ve Slezsku a v jihozápadních Čechách. V našich lesích uplatňujeme tradicemi prověřený přístup tzv. výběrného způsobu hospodaření, který je přírodě blízký, podporuje druhovou a věkovou různorodost lesa, a tím omezuje kalamity a vznik holin. Zjednodušeně by se dalo říci, že takto obhospodařovaný les se podobá původnímu pralesu s tím rozdílem, že staré stromy se nenechávají padnout a bez užitku zetlít, ale jsou včas jednotlivě káceny. Se stejnou péčí se snažíme přistupovat k zemědělské půdě, kterou dlouhodobě propachtováváme místním zemědělcům a dbáme na zachování její úrodnosti.

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800