Order of Malta

Diplomatické vztahy

Diplomatické vztahy Řádu

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě má jako svrchovaným nestátním subjektem diplomatické zastoupení v celé řadě států a má též uzavřeno množství bilaterálních a multilaterárních dohod.

Velvyslanectví Řádu v České republice

Bilaterální vztahy

Multilaterární vztahy

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800