Školství

Školy zřizované Českým velkopřevorstvím

Maltézský řád se historicky soustředil především na provoz špitálů a pomoc potřebným. Tyto hodnoty se proto promítají i do vzdělávacích aktivit, které dnes na území České republiky provozuje. Zřizujeme Vyšší odbornou školu zdravotnickou v pražské Ječné ulici, kde pomáháme vyrůstat budoucím zdravotním sestrám. V naší základní škole ve středočeském Kladně a na gymnáziu ve Skutči na Pardubicku vychováváme mladou generaci v duchu nejlepších křesťanských tradic, ze kterých vyrůstá západoevropská civilizace.

Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800