Order of Malta

Suverénní řád maltézských rytířů

Maltézští rytíři

O Suverénním řádu maltézských rytířů

Suverénní řád maltézských rytířů patří mezi nejstarší katolické řády, a tak i mezi nejdéle působící instituce křesťanské civilizace. Cílem Řádu je pomáhat všem potřebným bez rozdílu. Tradičně se Řád soustředil hlavně na provoz nemocnic, takzvaných špitálů. Proto se Maltézským rytířům někdy říká také „špitálníci“. Setkat se můžete i s označením „johanité“. Samotný název „Maltézští rytíři“ odkazuje k šestnáctému století, ve kterém Řád získal ostrov Maltu ve Středozemním moři.

Řád vznikl v 11. století v Jeruzalémě, svoje poslání tak naplňuje nepřetržitě již více než 900 let. Nespadá pod žádný stát ani mezinárodní organizaci a jeho samostatné postavení mu zajišťuje unikátní diplomatickou pozici při zvládání mezinárodních konfliktů a rychlém poskytování pomoci v případě krize kdekoli na světě. Sídlo Řádu je od roku 1834 v Římě.

V českých zemích působí Řád nepřetržitě již od 12. století. Historicky vlastnil v Čechách, na Moravě a ve Slezsku řadu pozemků, statků nebo celých vesnic i měst (například Strakonice). Vždy se soustředil na poskytování účinné pomoci potřebným. Za první světové války a ještě několik let po ní například organizoval provoz sanitních vlaků, které poskytovaly nezbytnou péči raněným vojákům (osm takových vlaků najezdilo za války více než milion kilometrů a přepravilo statisíce raněných a nemocných).

Dnes je těžištěm řádových aktivit podpora a pomoc seniorům, zdravotně znevýhodněným a dalším lidem v nouzi. K tomu Řád využívá rozsáhlé sítě profesionálů i dobrovolníků jednak ve dvanácti centrech Maltézské pomoci, o.p.s. a jednak v České maltézské pomoci České Budějovice, o.p.s.

České velkopřevorství je jedním ze šesti. Ostatní sídlí v Římě, Neapoli, Benátkách, velkopřevorství má i Anglie a Rakousko. Vedle nich fungují ve 46 státech řádové asociace.

Podrobné informace o Maltézském řádu, jeho činnosti a historii najdete na mezinárodních stránkách Řádu, které jsou kromě angličtiny dostupné také v italštině, francouzštině, nemčině a španělštině.

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800