Order of Malta


Zásady přijímání darů


Úvod

Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě („Řád“) získává finanční prostředky od svých členů a ze soukromých a veřejných darů. Zdroje finančních prostředků se liší v závislosti na jednotlivých zemích, subjektech Řádu, typech projektů a okolnostech. Tyto zásady stanoví hlavní pravidla, jimiž se řídí přístup Řádu k přijímání darů. Upravují očekávané kroky, které je třeba podniknout, aby Řád nebyl vystaven nepřiměřenému riziku poškození dobré pověsti nebo nedodržení předpisů.

Působnost zásad

Tyto zásady se vztahují na všechny maltézské subjekty a dobrovolníky jednající jménem Řádu i na všechny ostatní subjekty, které Řád přímo či nepřímo ovládá. Měly by být uplatňovány v souladu se zákonnými požadavky a předpisy platnými v daném místě. Pokud by některé požadavky uvedené v těchto zásadách byly méně přísné než místní právní předpisy, subjekty by měly přijmout přísnější místní požadavky.

Hlavní pravidla

• Subjekty Řádu by neměly přijímat dary od dárců, pokud tím vzniká riziko poškození dobré pověsti Řádu nebo to má jiný negativní vliv na práci Řádu.

• Pokud jde o získávání finančních prostředků, subjekty Řádu by měly dodržovat všechny místní právní předpisy a zavedené osvědčené postupy v jurisdikcích, kde jsou zaregistrovány nebo kde působí.

• Subjekty Řádu by měly být velmi opatrné, když dárcům dovolují prezentovat jejich spojení s Řádem, měly by myslet na potenciální motivaci dárců ke zviditelnění tohoto spojení. Subjekty Řádu by měly být velmi opatrné, když dárcům dovolují prezentovat jejich spojení s Řádem, měly by myslet na potenciální motivaci dárců ke zviditelnění tohoto spojení.

Očekávání od subjektů

S přihlédnutím k výše uvedeným pravidlům se od všech subjektů Řádu očekává, že pokud se zapojí do získávání finančních prostředků, budou dodržovat místní zásady přijímání darů. Ty by měly určit jednotlivce nebo výbor odpovědný za dohled nad přijímáním darů (obvykle správní rada nebo odpovídající orgán subjektu) a (v příslušných případech) přenesení rozhodovacích pravomocí na výkonné vedení.

Místní zásady a postupy pro přijímání darů by měly:

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800