Order of Malta

Aktuality

Jmenován velkopřevor ČVP

09/08/2022 


Dne 25. července 2022 místodržící Velmistra Fra‘ John Dunlap a delegát Svatého otce Silvano kardinál Tomasi poděkovali Procuratore a Kancléři ČVP Johannesovi princi Lobkowiczovi za jeho nasazení a desetiletou službu Řádu ve funkci představeného ČVP a jmenovali Fra‘ Pierre de Bizemonta novým českým Velkopřevorem.

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800