Order of Malta

Aktuality

Řádový kostel Panny Marie pod Řetězem v Praze byl otevřený během NOCI KOSTELŮ 2023

06/06/2023 


Do kostela Panny Marie Pod řetězem zavítalo přibližně 4 000 návštěvníků, kteří měli možnost se na začátku účastnit mše svaté s nešporami (od 17:30), pak si prohlížet kostel a dotazovat se přítomných členů Řádu a dalších pomocníků na Řád a velkopřevorství, na naši víru a podobně. program noci kostelů byl zakončen modlitbou kompletáře.

V kostele byl přítomný mimo jiné český velkopřevor Fra´ Pierre de Bizemont, kostel navštívil rovněž pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner.

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800