Order of Malta

Aktuality

Veřejné rozloučení s Karlem Schwarzenbergem  

01/12/2023 


Veřejné rozloučení s Karlem Schwarzenbergem v kostele Panny Marie pod řetězem v areálu Suverénního řádu Maltézských rytířů – Českého velkopřevorství (Lázeňská ulice, Praha 1 – Malá Strana) 

Praha 31. 11. 2023 

Rozloučení veřejnosti s Karlem Schwarzenbergem (dle rodové tradice Karlem VII. ze Schwarzenbergu) uspořádá jeho rodina v kostele Panny Marie pod řetězem v Praze. Uzavřená rakev se zesnulým Karlem Schwarzenbergem, který byl rovněž i rytířem Řádu, bude vystavena od středy 6. do pátku 8. prosince, vždy od 12 do 22 hodin. Čestnou stráž u rakve budou držet čeští skauti a členové armády. Ostatky budou následně převezeny do katedrály svatých Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kde proběhne pohřeb se státními poctami. 

Kostel Panny Marie pod Řetězem v Praze je součástí areálu, kde Řád maltézských rytířů sídlí od 12. století. Zajímavou shodou okolností je, že zde bylo v roce 1378 vystaveno před pohřbem tělo českého krále Karla IV. Lucemburského, kterého mezi své předky počítá i rod Schwarzenbergů. 

„Ochrana víry a služba potřebným“ je heslem Řádu maltézských rytířů a jedním z přání Karla Schwarzenberga, uvedeným v jeho poslední vůli, je sbírka na podporu charitativní činnosti Českého velkopřevorství a pomoc válkou zasažené Ukrajině, namísto případných květinových darů. V kostele Panny Marie pod řetězem budou mít smuteční hosté možnost jeho přání vyplnit prostřednictvím příspěvku na místě. Organizátoři prosí, aby smuteční hosté v kostele nezapalovali svíce. 

Po celou 900letou historii Řádu je jeho hlavním posláním pomoc lidem v nouzi – nemocným, osamělým či jedincům na okraji společnosti. Maltézští rytíři patří v současnosti mezi významné humanitární organizace na světě. Řád disponuje mezinárodní působností, na úrovni jednotlivých států však vystupuje samostatně. V Čechách naplňují Maltézští rytíři své poslání mimo jiné prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Maltézská pomoc (druhý největší poskytovatel služeb osobní asistence pro seniory v ČR) a díky dobrovolnické organizaci Česká maltézská mládež. Řád je také zřizovatelem tří škol. 

400 let sepětí rodu Schwarzenbergů a Maltézských rytířů  

Suverénní řád maltézských rytířů je katolický řád, do něhož často vstupovali členové evropských šlechtických rodin.  Rod Schwarzenbergů je duchovně propojen s Řádem maltézských rytířů již od počátků působení Schwarzenbergů v Českých zemích v roce 1650. Jeho rodinní příslušníci se tradičně stávali členy Řádu. Někteří z nich se dokonce mimořádným způsobem zasloužili o jeho rozkvět. Například otec zesnulého českého politika Karla Schwarzenberga, Karel VI. kníže ze Schwarzenbergu, získal v roce 1959 titul prezidenta regentské rady velkopřevorství českého. Ze svého titulu získával nové členy v exilu a provedl Maltézský řád úskalími německé okupace a komunistického režimu. 

Po roce 1948, kdy v Československu docházelo k likvidaci řeholních domů, komunisté stejně jako nacisté, zabavili majetek Českého velkopřevorství. Část české šlechty donucená k emigraci se shromáždila kolem regenta Českého velkopřevorství Karla VI. knížete ze Schwarzenbergu, který měl velkou zásluhu na tom, že Řád přežil a zůstal zachován.   

Pro maltézské rytíře a řádové dámy je proto velkou ctí mít možnost zorganizovat toto poslední rozloučení s Karlem Schwarzenbergem, svým členem, velkým podporovatelem a přítelem.  

*zdroj historických faktů: PhDr. Milan Buben, PhD. 

Kontakty pro média 

K organizaci rozloučení pro veřejnost a pro informace o činnosti Řádu: 

Monika Matulová  

Email: monika.rohlenova@amic.cz 

Telefon: (+420) 602 679 576 

Jana Balharová 

Email: jana.balharova@amic.cz 

Telefon: (+420) 606 671 116 

http://cvp.maltezskyrad.cz/  

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800