Order of Malta

1100

První velmistr

Blahoslavený Gerard

přibližně 1040 – 1120

Zakladatel a první velmistr Řádu se narodil kolem roku 1040 pravděpodobně ve Scale, vesnici, která se nachází několik kilometrů od Amalfi v jižní Itálii. Ve druhé polovině 11. století přišel do Jeruzaléma, kde začal pracovat v nemocnici vedle kostela Panny Marie Latinské, postavené obchodníky z Amalfi, aby přijímala poutníky a pečovala o nemocné.

Legenda praví, že v roce 1099, během obléhání Jeruzaléma křižáky, jim blahoslavený Gerard házel z hradeb chléb, ale když byl kvůli tomu zatčen, chléb se zázrakem změnil na kameny, takže unikl trestu od muslimských vládců města.

Aby povznesl postavení instituce kterou řídil, proměnil ji blahoslavený Gerard v náboženský řád zasvěcený sv. Janu Křtiteli. 15. února 1113 papež Paschal II. oficiálně uznal řeholní společenství Špitálníků sv. Jana z Jeruzaléma. Papežův dokument naznačuje roli a význam zakladatele Řádu a ukazuje důležitost služeb nabízených poutníkům a chudým v Jeruzalémské nemocnici. Poskytuje také seznam nemocnic a špitálů ve Francii a Itálii, což dokazuje, že Řád, který založil blahoslavený Gerard – několik desetiletí po svém založení – nebyl omezen jen na latinské království Jeruzalém, ale měl již evropský rozměr.

Blahoslavený Gerard zemřel v Jeruzalémě dne 3. září 1120. Jeho pokyny a jeho příklad tvoří základ prvních písemných pravidel Řádu, který vydal Fra’ Raymond de Puy – druhý velmistr – mezi lety 1145 a 1153.
Katolická církev ho považuje za blahoslaveného a je připomínán 13. října.

2 Fra’ Raymond du Puy 1120 – asi 1158/60
3 Fra’ Auger de Balben asi 1158/60 – 1162/3
4 Fra’ Arnaud de Comps 1162 – 1163
5 Fra’ Gilbert de Aissailly 1163 – asi 1169/70
6 Fra’ Gastone de Murols asi 1170 – asi 1172
7 Fra’ Joubert de Syrie asi 1172 – 1177
8 Fra’ Roger de Moulins 1177 – asi 1187
9 Fra’ Ermengard d’Aps 1188 – asi 1190
10 Fra’ Garnier de Naplous 1189/90 – 1192
11 Fra’ Godefroy de Donion 1193 – 1202

1048 Jeruzalém

Založení Řádu sv. Jana se datuje přibližně do roku 1048. V té době získali obchodníci ze starobylé námořní republiky Amalfi od egyptského chalífy právo vybudovat kostel, konvent a nemocnici v Jeruzalémě, kde by se starali o poutníky bez ohledu na rasu a vyznání.
Řád sv. Jana z Jeruzaléma – mnišská komunita, která provozovala xenodochium (nemocnici) – se stala nezávislou pod vedením svého zakladatele, blahoslaveného Gerarda.

Přečíst celou historii

1200

12 Fra’ Alfonso of Portugal 1203 – 1206
13 Fra’ Geoffrey Le Rat 1206 – 1207
14 Fra’ Guérin de Montaigu 1207 – asi 1227/8
15 Fra’ Bertrand de Thexis c. 1228 – 1231
16 Fra‘ Guerin 1236 – asi 1239/40
17 Fra’ Bertrand de Comps 1239/40 – 1242
18 Fra’ Pierre de Viellebride 1239/40 – 1242
19 Fra’ Guillaume de Chateauneuf 1242 – 1258
20 Fra’ Hugues de Revel 1258 – 1277
21 Fra’ Nicolas de Lorgue 1277 – 1284
22 Fra’ Jean de Villiers 1284/5 – asi 1293/4
23 Fra’ Odon de Pins 1294 – 1296
24 Fra’ Guillaume de Villaret 1296 – 1305

1300

25 Fra’ Foulques de Villaret 1305 – 1319
26 Fra’ Helion de Villeneuve 1319 – 1346
27 Fra’ Dieudonné de Gozon 1346 – 1353
28 Fra’ Pierre de Corneillan 1353 – 1355
29 Fra’ Roger de Pins 1355 – 1365
30 Fra’ Raymond Berenger 1365 – 1374
31 Fra’ Robert de Juliac 1374 – 1376
32 Fra’ Jean Fernandez de Heredia 1376 – 1396
33 Fra’ Riccardo Caracciolo 1383 – 1395
34 Fra’ Philibert de Naillac 1396 – 1421

1400

35 Fra’ Antonio Fluvian de Riviere 1421 – 1437
36 Fra‘ Jean de Lastin 1437 – 1454
37 Fra’ Jacques de Milly 1454 – 1461
38 Fra’ Piero Raimondo Zacosta 1461 – 1467
39 Fra’ Giovanni Battista Orsini 1467 – 1476
40 Fra’ Pierre d’Aubusson 1476 – 1503

1500

41 Fra’ Emery d’Amboise 1503 – 1512
42 Fra’ Guy de Blanchefort 1512 – 1513
43 Fra’ Fabrizio del Carretto 1513 – 1521
44 Fra’ Philippe de Villiers de l’Isle-Adam 1521 – 1534
45 Fra’ Pierino del Ponte 1534 – 1535
46 Fra’ Didier de Saint-Jaille 1535 – 1536
47 Fra’ Jean de Homedes 1536 – 1553
48 Fra’ Claude de la Sengle 1553 – 1557
49 Fra’ Jean de La Vallette-Parisot 1557 – 1568
50 Fra’ Pierre de Monte 1568 – 1572
51 Fra’ Jean l’Evesque de La Cassière 1572 – 1581
52 Fra’ Hugues Loubenx de Verdala 1581 – 1595
53 Fra’ Martin Garzez 1595 – 1601

1600

54 Fra’ Alof de Wignacourt 1601 – 1622
55 Fra’ Luis Mendez de Vasconcellos 1622 – 1623
56 Fra’ Antoine de Paule 1623 – 1636
57 Fra’ Jean-Paul de Lascaris-Castellar 1636 – 1657
58 Fra’ Martín de Redín 1657 – 1660
59 Fra’ Annet de Clermont-Gessant 1660
60 Fra’ Raphael Cotoner 1660 – 1663
61 Fra’ Nicolas Cotoner 1663 – 1680
62 Fra’ Gregorio Carafa 1680 – 1690
63 Fra’ Adrien de Wignacourt 1690 – 1697
64 Fra’ Ramon Perellos y Roccaful 1697 – 1720

1700

65 Fra’ Marc’Antonio Zondadari 1720 – 1722
66 Fra’ Antonio Manoel de Vilhena 1722 – 1736
67 Fra’ Raymond Despuig 1736 – 1741
68 Fra’ Manuel Pinto de Fonseca 1741 – 1773
69 Fra’ Francisco Ximenes de Texada 1773 – 1775
70 Fra’ Emmanuel de Rohan-Polduc 1775 – 1797
71 Fra’ Ferdinand von Hompesch zu Bolheim 1797 – 1802

1800

72 Car Pavel I. Ruský 1799 – 1801 (de facto)
73 Fra’ Giovanni Battista Tommasi 1803 – 1805
74 Fra’ Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce 1879 – 1905

1900

75 Fra’ Galeazzo von Thun und Hohenstein 1905 – 1931
76 Fra’ Ludovico Chigi Albani della Rovere 1931 – 1951
77 Fra’ Angelo de Mojana di Cologna 1962 – 1988
78 Fra’ Andrew Willoughby Ninian Bertie 1988 – 2008

2000

79 Fra’ Matthew Festing 2008 – 2017
80 Fra’Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
2018 – 2020
81 Fra’ John T. Dunlap 2023 – doposud

Místodržitelé úřadu velmistra

1 Fra’ Innico Maria Guevara-Suardo 1805 – 1814
2 Fra’ André Di Giovanni 1814 – 1821
3 Fra’ Antoine Busca 1821 – 1834
4 Fra’ Carlo Candida 1834 – 1845
5 Fra’ Philippe di Colloredo-Mels 1845 – 1864
6 Fra’ Alessandro Borgia 1865 – 1872
7 Fra’ Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce 1872 – 1879
8 Fra’ Antoine Hercolani Fava Simonetti 1951 – 1955

Místodržitelé velmistra

1 Fra’ Pio Franchi de’ Cavalieri (po dobu nemoci 75. velmistra) 1929 – 1931
2 Fra’ Ernesto Paternò Castello di Carcaci 1955 – 1962
3 Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 2017 – 2018
4 Fra’ Marco Luzzago 2020 – 2022
5 Fra’ John T. Dunlap 2022 – 2023

Prozatímní místodržitelé

1 Fra’ Jean Charles Pallavicini 1988 (leden-duben)
2 Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto 2008 (únor-březen)
3 Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein 2017 (leden-duben)
RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800