Order of Malta

Humanitární aktivity Řádu, pomoc v krizích

Humanitární aktivity Řádu, pomoc v krizích

Humanitární aktivity Řádu a pomoc v krizích ve světě

Dobrá pověst Maltézského řádu se vždy opírala o to, že jeho příslušníci byli ochotni poskytnout pomoc všem potřebným. To se snažíme naplňovat v praxi i dnes. Na mezinárodní úrovni se proto soustřeďujeme na ty, o které se nikdo jiný nestará. Pomáháme v regionech mimo oblast mezinárodního zájmu (jako je například Kolumbie, Bolívie, Nairobi, Kamerun nebo Čad), staráme se o lidi ohrožené epidemiemi. V Evropě jsme ale také zasahovali při velkých povodních v Německu, při zemětřeseních ve střední Itálii, naši lidé jsou i na Ukrajině, kde pomáhají těm, které z domovů vyhnaly ozbrojené konflikty.

Řád Maltézských rytířů nespadá pod žádný stát ani mezinárodní alianci – je suverénním státem, i když v podstatě nemá žádné vlastní území. Díky tomu jsme schopni sehrávat roli diplomatických prostředníků při řešení mezinárodních krizí a velice rychle zajistit, aby se k běžným lidem dostala včas účinná pomoc, kdekoli je toho zapotřebí. Naši velvyslanci sídlí v 50 zemích a se 106 státy udržujeme diplomatické vztahy, spolupracujeme také s Organizací spojených národů, Evropskou unií a dalšími mezinárodními organizacemi jako pozorovatelé.

Pokud vás zajímá víc o naší pomoci v krizových situacích, podívejte se na další stránky Maltézských rytířů:

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
  • Objevila se nečekaná chyba, RSS zdroj je pravděpodobně mimo provoz. Zkuste to prosím později.
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800