Order of Malta

Aktuality

Fra’ John T. Dunlap jmenován novým místodržícím velmistra

14/06/2022 


Fra’ John T. Dunlap, člen Svrchované rady, byl dnes (13. června 2022) ráno papežem Františkem jmenován místodržícím velmistra Suverénního maltézského řádu.

Fra’ John T. Dunlap nahradil Fra’ Marca Luzzaga, který zemřel 7. června.

Papež František ve svém jmenovacím dekretu uvádí, že náhlý odchod místodržícího velmistra Fra’ Marca Luzzaga několik měsíců před slavením mimořádné Generální kapituly přivádí Maltézský řád do nového okamžiku zděšení a nejistoty.

Rozhodnutí papeže Františka umožní Maltézskému řádu urychlit proces reformy a navrátit se brzy k řádné správě pod vedením velmistra. Maltézský řád je Svatému otci vděčný za jeho otcovskou péči.

Fra’ John T. Dunlap složí přísahu 14. června v kostele Santa Maria na Avetinu před kardinálem Silvanem Maria Tomasim a Svrchovanou radou Maltézského řádu na závěr slavnostního pohřbu Fra’ Marca Luzzaga.

Nový místodržící velmistr bude spolu se zvláštním papežským delegátem a Svrchovanou radou pokračovat v procesu ústavní reformy Suverénního maltézského řádu.


Fra’ John T. Dunlap se narodil v roce 1957 v Ottawě v Kanadě. Po studiích na univerzitě v Nice absolvoval Ottawskou univerzitu, poté získal titul doktora práv na univerzitě v Západním Ontariu. Univerzita Johna Cabota v Římě mu udělila čestný doktorát v oboru veřejných služeb.

Fra’ John Dunlap je advokátem přijatým do advokátní komory státu New York a advokátem a právníkem advokátní komory provincie Ontario. V roce 1986 nastoupil do advokátní kanceláře Dunnington, Bartholow & Miller v New Yorku a v roce 1993 se stal jejím partnerem. Specializoval se na právo obchodních společností a imigrační právo. Jako mezinárodně uznávaný právník je od roku 1997 právním poradcem Stálé pozorovatelské mise Svatého stolce při OSN.

V roce 1996 byl přijat do Maltézského řádu a v roce 2004 složil dočasné sliby jako justiční rytíř. V roce 2006 byl zvolen prvním regentem (řeholním představeným) podpřevorství Panny Marie Lurdské se sídlem v New Yorku. Dne 7. června 2008 složil slavnostní sliby jako první americký člen.

V roce 2009 byl Dunlap zvolen na pětileté období členem Svrchované rady. V letech 2014 a 2019 byl Generální kapitulou – voleným orgánem řádu – znovu zvolen na další pětileté období.

Více než deset let sloužil Maltézskému řádu jako předseda Výboru pro ochranu jmen a znaků a zástupce v Alianci řádů svatého Jana.

RSS Novinky na mezinárodním webu Řádu
Nejnovější příspěvky
Archiv příspěvků
Vyhledávání

Řád Maltézských rytířů - České velkopřevorství

Velkopřevorské náměstí 4, Praha 1 - Malá Strana, 11800